trešdiena, 2014. gada 24. decembris

Par grāmatu "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" -Ventspils novada skolu konkurss

Ventspils novada skolu patriotiskā satura grāmatas "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" lasīšanas veicināšanas NOLIKUMS

Uzdevumi 1. Veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, lasot Jāņa Ūdra grāmatu "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" (dzīvā Latvijas vēsture tīņiem):
Uzdevumi
1. Veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, lasot Jāņa Ūdra grāmatu "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" (dzīvā Latvijas vēsture tīņiem):
1. Radīt iespēju iegūt jaunas zināšanas, bagātināt redzesloku;
2. Motivēt skolēnus radošai darbībai, izziņai, savas dzimtas vēstures pētīšanai.
Dalībnieki
Ventspils novada skolu 7.–12. klašu skolēni.
Laiks
No 2014. gada 15. septembra līdz 7. novembrim.
Konkursa norise
Konkursā var piedalīties jebkurš Ventspils novada 7.–9. klašu skolēns, kurš izlasījis J. Ūdra grāmatu "Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē" un sagatavojis jautājumus, kurus varēs uzdot grāmatas autoram, tiekoties ar viņu klātienē Puzes pamatskolā 7. novembrī plkst. 12.30.
Ieteicama arī kādas citas vēsturiska satura grāmatas izlasīšana, kas nosaukta J. Ūdra grāmatas 237. lpp.
Tiks vērtēts uzdoto jautājumu skaits, to loģiskums, vēsturisko notikumu izpratne un ieinteresētība, sarunājoties ar grāmatas autoru.
Līdz 2014. gada 3. novembrim skolēni tiek aicināti arī rakstīt un elektroniski uz e-pastu: puzepsk@inbox.lv nosūtīt esejas par savas dzimtas, ģimenes likteņiem dažādos vēstures laikposmos.
Esejas vērtēs Ventspils novada Vēstures skolotāju metodiskā apvienība. Obligāts ir esejas nosaukums, autora vārds, uzvārds, klase un skola.
Labākās esejas autoru gaida pārsteiguma balva.
Konkursa balvu fonda sarūpēšanā iesaistījušies Ventspils novada domes deputāti un privātfirmas.


Puzes attīstības veicināšanas biedrības ''Niedre'' projekts ''Pagātne - tagadne - nākotne''

Turpinām iepazīstināt ar LR Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros īstenoto projektu aprakstiem. Visus aprakstus lasi sadaļā "Iesaisties Kurzemē!"


augsa puze Puzes attīstības veicināšanas biedrības ''Niedre''' projekts ''Pagātne- tagadne- nākotne'' tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 24. novembrim, Puzē.

Projekta mērķis:
radīt interesi dažādu paaudžu cilvēkiem par Latvijas valsts vēsturi, tā veicinot patriotisma un piederības sajūtas savai valstij radīšanu.Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes
- tika organizēta neklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri, kā arī klātienes tikšanās. Tika organizētas arī grāmatu izstādes un organizēts eseju konkurss.

puze gramatasNeklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri notika 12. septembrī, kas visiem izlasāma arī ''Ventspils novadnieks'' informatīvajā izdevumā. Interviju veica informatīvā izdevuma redaktore. Šī intervija tika organizēta ar mērķi - radīt ieinteresētību par rakstnieka sarakstītajām grāmatām.


pue izstadeIzstādes Puzes un Ventspils pilsētas bibliotēkās. Izstādēs oktobra mēnesī tika izstādītas rakstnieka un publicista Jāņa Ūdra sarakstītās grāmatas, lai ieinteresētu aktīvos lasītājus, jauniešus, skolēnus vairāk lasīt tieši patriotiska un vēsturiska satura grāmatas, īpaši aicinot iepazīties tieši ar konkrētā rakstnieka sarakstītajām grāmatām.puze esejaEseju konkurss
, kurā pirms klātienes tikšanās ar rakstnieku skolēni tika aicināti izlasīt rakstnieka sarakstīto grāmatu ''Meldras un Matīsa ceļojums'' , tika izsludināts eseju konkurss, lai aicinātu audzēkņus iedziļināties savas dzimtas vēsturē.


Klātienes tikšanās ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri notika 7. novembrī, Puzē. Dienas laikā notika divas tikšanās - rakstnieks tikās ar 60 skolēniem no Puzes, Ances, Ugāles un Popes skolām, kā arī tikās ar pieaugušo publiku - ieradās 21 interesents no Puzes, Ugāles un Ventspils. Tikšanās tika organizētas diskusijas veidā, kur tika runāts par patriotismu, par tā apziņas atjaunošanu tagadējā Latviešu tautā, kā arī tika runāts par rakstnieka daiļradi. Skolēni varēja iesaistīties konkursā, uzdodot interesantus jautājumus un balvās saņemot patriotiska satura grāmatas no novada domes deputātiem.

puze tiksanas


Organizatori vēsta, ka projekta ietvaros tika apkopotas tēzes no tikšanās reizēm ar rakstnieku un tika izvirzīti iespējamie latviešu tautas patriotisma ietekmējošie faktori, kā arī apzināti veidi, kā atjaunot un veicināt patriotisma sajūtu Latvijas iedzīvotājos.puze tiksanas pieaugusie
Projekta publikācijas pieejamas arī:

-www.ventspilsnovads.lv ŠEIT
-www.ventspilsnovads.lv ŠEIT
Puzes attīstības veicināšanas biedrības ''Niedre'' projekts ''Pagātne-tagadne-nākotne'' tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu