piektdiena, 2020. gada 11. decembris

IVANDES KAIJAS GAISMĀ. Rakstnieka Jāņa Ūdra jubilejas radošā atskaite


 4.novembrī Starptautisko Forumu Konsorcija kluba  vakarā viesnīcā”Baltvilla” notika rakstnieka Jāņa Ūdra jubilejas (75) radošā atskaite.

Autors  stāstījumu par savām  8 grāmatām saistīja ar sievietes tēlu: kaut arī  sievietei veltīts tikai šajā  pavasarī iznākušais Jāņa Ūdra  romāns “Ivande Kaija. Sievietes dzelme” (ZVAIGZNE ABC, 2020), sievietes klātbūtne bijusi ļoti būtiska arī citu romānu varoņu – Zigfrīda Annas Meierovica, Kārļa Ulmaņa, leitnanta Roberta Rubeņa – dzīvē. Rakstnieka literarāri muzikālo uzvedumu   bagātināja pazīstamās ērģelnieces un piānistes Ingunas Grīnbergas klavieru pavadījums.

Īstais jubilejas datums bija 30. jūnijs, taču vasarā pandēmijas dēļ radošās radošās atskaites vakars tika pārcelts uz rudeni, kad pandēmijas apdraudējums, kā tolaik cerējām, būs garām... Tagad redzam, ka jubilāra radošā atskaite iekrita pēdējā brīdī pirms ārkārtas stāvokļa pasludināšanas, kad pulcēšanās - gan ar striktiem noteikumiem - vēl bija atļautas.

Tagad zinām – tas  bija pēdējaismirklis pirms ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru